Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://konst-inredning.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte/de syften för vilket de samlades in och för att efterleva tillämpliga lagar. Ditt samtycke till sådan(a) syfte(n) fortsätter att gälla efter att vår relation med dig har avslutats.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. 

Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Genom att använda vårt kontaktformulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Insamlade personuppgifter kan inkludera:

  • ditt förnamn och efternamn;
  • din titel och ditt företags namn;
  • din hemadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inkluderat gatunamn, namn på ort eller stad, stat/provins, postnummer);
  • din e-postadress;
  • ditt telefonnummer;
  • all annan information som du tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller när du kommunicerar med oss.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att driva våra webbplatser och tjänster, tillmötesgå dina förfrågningar om information och tillhandahålla de tjänster du har begärt. Dessa användningsområden kan inkludera att tillhandahålla dig mer effektiv kundservice, göra webbplatserna eller tjänsterna lättare att använda genom att du slipper ange samma uppgifter på nytt, genomföra analys avsedd att förbättra våra produkter, tjänster och lösningar och visa innehåll som är anpassad efter dina intressen och preferenser i enlighet med tillämplig lag.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka vissa obligatoriska meddelanden såsom bokningsmeddelanden, betalningsinformation, information och frågor som rör ditt ärende hos oss samt andra meddelanden som kan vara behövliga i hanteringen av ditt ärende.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för begränsningar som följer av lag eller avtal samt rimligt varsel. Om du vill återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på kontakt@konst-inredning.se. Vi kommer att informera dig om innebörden av att återkalla samtycke.

Hur vi skyddar din information.

Vi tar det förtroende som du visar oss på allvar. För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller ändring av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder. Den fysiska säkerheten är utformad för att förebygga obehörig åtkomst till databasutrustning och dokument i pappersform.