Prislista: Inredning och homestyling.

Vårt första möte.
Vi träffas över nätet eller i ditt hem/företag för ett samtal där vi går igenom de rum du vill ha hjälp med. Du får sedan en offert på hur jag kan hjälpa dig och vad det kommer att kosta. Efter godkänd offert bokas tid för när inredningsförslaget ska presenteras. Om mötesplatsen ligger utanför Ystads närområde kan resetillägg tillkomma.

Om du behöver hjälp med homestaging inför en försäljning så är kostnaden avdragsgill och tas upp under “Utgifter för avyttringen” på Skatteverkets blankett K6/K5:

“Utgifter för homestaging inför en visning får normalt anses vara en avdragsgill försäljningsutgift vid kapitalvinstberäkningen till den del utgifterna avser:
-Konsultation och fotografering
-Ommöblering
-Lån/hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningen
-Tillfällig magasinering av möbler och annat under visningen.
De utgifter för vilka avdrag kan medges ska enbart ha uppkommit p.g.a. visningen och inte som ett förberedande led i flyttning till en annan bostad.”

Rådgivning på plats.
Jag fungerar som ditt bollplank och idébank under 1-1,5 timmar i ditt hem eller företag. Det kan t. ex. röra sig om tankar runt vilken planlösning som fungerar bäst eller om du fastnat i vilka färger som passar din inredning. Du antecknar själv det som tas upp under mötet. Tänk ut dina frågor innan mötet så du får ut så mycket som möjligt av tiden.
Pris: 1200 kr

Inredning på distans.
Jag hjälper dig att planera din befintliga inredning utifrån bilder, mått och beskrivningar som du skickar till mig via mail tillsammans med ett antal frågor som bidrar till att förtydliga dina önskemål. Du får sedan tillbaka ett inredningsförslag via mail med genomgång över Zoom gällande möblering, ljussättning, kulörer, stil/känsla och förslag på eventuella inköp.
Pris: 1600 kr/rum

Liten inredningshjälp.
Jag hjälper dig att under 2-3 timmar planera din befintliga inredning genom muntlig konsultation på plats i bostaden eller företaget. Du antecknar själv det som tas upp under mötet. Om det behöver kompletteras med ex. textilier, växter o. dyl. så ger jag dig förslag på vad som passar. Jag finns sedan till hands om du har några frågor efter mötet.
Pris: 2400 kr

Medium inredningshjälp.
Jag hjälper dig att planera och tillsammans med dig arrangera din befintliga inredning på plats i bostaden eller företaget. Om det behöver kompletteras med ex. textilier, växter o. dyl. så ger jag dig förslag på vad som passar och du får en skriftlig detaljerad lista med åtgärder och de eventuella inköp som behövs. Du får även en enklare planritning med tillhörande beskrivning.
Pris: från 3500 kr (enl. offert)

Stor inredningshjälp.
Jag hjälper dig att planera, arrangera, ljus- och färgsätta din inredning i bostaden eller företaget. Om det behöver kompletteras med ex. textilier, växter o. dyl. så ger jag dig skriftliga förslag och en detaljerad lista med åtgärder och priser samt en planritning med tillhörande beskrivning. Jag hjälper dig med inköpen, koordinerar leveranser samt tar kontakt med och informerar eventuella hantverkare.
Pris: från 4700 kr (enl. offert)

Homestaging/homestyling.
Jag hjälper dig att med din befintliga inredning inreda ditt hem så att det inför en fotografering och visning ger ett bra intryck för potentiella köpare. Jag kan bistå med kuddar, filtar, gardiner och andra mindre inredningsdetaljer och blanda det med din befintliga inredning. Kostnad för snittblommor och grönt tillkommer efter överenskommelse. Om du vill göra förändringarna själv så får du en plan för åtgärderna och en eventuell inköpslista.
Pris: från 3500 kr (enl. offert)

Ljussättning.
Jag hjälper dig med en komplett ljussättning av ett rum med förslag på armaturer, produkter och kostnadsberäkningar samt eventuella inköp och hantverkskontakter.
Pris: enligt offert

Projektledning.
Om du anlitar mig som projektledare debiterar jag timpris.
Pris: 650 kr/timme eller enligt offert.