Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Kursen vänder sig till dig som har tecknat och målat lite förut och vill koncentrera dig på att avbilda vissa insekter. Vi repeterar grunderna i hur man kan teckna insekter och hur man kan färglägga dem med olika slags färger. Vi går igenom de olika materialen vid första tillfället så att du sedan kan välja vilket material du vill jobba med. Insekterna vi kommer att avbilda är Herkulesbaggen, fjärilen Attacus Altas, Lönnaftonfly-larven och Gräshoppan.

Kursdagar: Alla måndagar i maj kl. 18.00-19.30.
Kursen är på både svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

The course is for those who have drawn and painted a little before and want to concentrate on depicting certain insects. We repeat the basics of how to draw insects and how to color them with different kinds of colors. We go through the different materials at the first lesson so that you can then choose which material you want to work with. The insects we will depict are the Hercules beetle, the butterfly Attacus Altas, the Lönnaftonfly larva and the Grasshopper.

Course days: Every Monday in May at 18.00-19.30.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.