Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Alla måndagar i juni kl. 18.00-19.30.
Kursen är både på svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

Vi lär oss om perspektiv och hur skuggor förändras beroende på olika omständigheter. För nybörjare och mer vana.

Course days: Every Monday in June at 18.00-19.30.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.

We learn about perspectives and how shadows change depending on different circumstances. For beginners and more experienced.