Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
350
Kom igång

3 söndagar i december (5, 12, 19 dec) kl. 18.30-20.00.
Kursen är både på svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

Vi provar på att teckna ett enkelt porträtt och en parafras. En parafras är när man härmar ett konstverk och gör sin egen tolkning men det ska gå att se vilket original det kommer ifrån. Parafraser kan göras på musik, tavlor, fotografier, skulpturer m.m. och görs ofta på ett humoristiskt sätt. Man får inte kopiera ett konstverk rakt av för då är det plagiat och det är inte tillåtet. För nybörjare och mer vana.

Course days: 3 Sundays in December (5, 12, 19 Dec) at 18.30-20.00.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.

We try to draw a simple portrait and a paraphrase. A paraphrase is when you imitate a work of art and make your own interpretation, but it should be possible to see which original it comes from. Paraphrases can be made on music, paintings, photographs, sculptures etc. and is often done in a humorous way. You must not copy a work of art straight off because then it is plagiarism and it is not allowed. For beginners and more experienced.