Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395 kr
Kom igång

En illustration är ofta en målning, teckning eller ett foto som ska ge oss information om någonting t.ex. en bokillustration som illustrerar/berättar en text och/eller ett budskap eller en filmaffisch som visar vad en film handlar om.

I den här kursen utgår vi från färdiga texter som utgör basen för att göra egna illustrationer. Vi går också igenom några tekniker och material som kan vara bra att använda. Du kommer att få uppgifter att lösa mellan varje tillfälle.

Kursdagar: Alla måndagar i april kl. 18.00-19.30.
Kursen är på både svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

An illustration is often a painting, drawing or a photo that should give us information about something e.g. a book illustration that illustrates / tells a text and / or a message or a movie poster that shows what a movie is about.

In this course, we start from ready-made texts that form the basis for making our own illustrations. We also go through some techniques and materials that can be good to use. You will be given tasks to solve between each occasion.

Course days: Every Monday in April at 18.00-19.30.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.