Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Skuggor och ytor – fördjupning.
Material: valfritt.

Fyra söndagar i april (3, 10, 17, 24 april) kl. 18.30-20.00.
Kursen är både på svenska och engelska.

Vi tittar på bilder med tydliga skuggor och går igenom hur man kan räkna ut var skuggan ska falla. Jag visar sedan hur man kan måla skuggor med olika material. Vi går också igenom hur man kan avbilda olika slags ytor och vilka material man kan använda för att få rätt effekter. I slutet av lektionen visar de som vill upp sina arbeten och delar med sig av tankar och idéer. Det brukar delas många tips och tricks under dessa samtal.

Shadows and surfaces – advanced.
Material: optional.

Four Sundays in April (3, 10, 17, 24 April) 18.30-20.00.
The course is in both Swedish and English.

We look at images with shadows and go through how to figure out where the shadow will fall. I then show you how to paint shadows with different materials. We also go through how to depict different types of surfaces and what materials you can use to get the right effects. At the end of the lesson, those who want to show off their work and share thoughts and ideas. There are usually a lot of tips and tricks shared during these conversations.