Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Fyra söndagar i februari (6, 13, 20, 27 feb) kl. 18.30-20.00.
Kursen är både på svenska och engelska.
Mtrl: sparat material som ex. toarullar, ståltråd, glasspinnar, papper, o.dyl.

Vi skapar konstverk som är helt fria från “måsten” och som bjuder in både omgivningen och betraktaren i konstverket. Installationer är när man arbetar med en plats/yta och tillverkar något som passar just den ytan, ofta med hjälp av flera olika tekniker som ex. måleri, skulptur, video, ljud, mm. Ofta är installationer i stor skala, men här jobbar vi med mindre ytor. I slutet av lektionen visar de som vill upp sina arbeten och delar med sig av tankar och idéer. Det brukar delas många tips och tricks under dessa samtal.

Installations.
Four Sundays in February (6, 13, 20, 27 Feb) 18.30-20.00.
The course is in both Swedish and English.
Mtrl: saved materials such as toilet rolls, steel wire, ice cream sticks, paper, etc.

We create works of art that are completely free from “must-haves” and that invite both the surroundings and the viewer into the artwork. Installations are when you work with a place/surface/space and make something that fits that particular place, often with several different techniques such as painting, sculpture, video, sound, etc. Often installations are in a larger scale, but here we work smaller . At the end of the lesson, those who want show their work and share thoughts and ideas. There are usually many tips and tricks shared during these conversations.