Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Enkel digital bearbetning med gratis program, bygga ett bibliotek.
Mtrl: mobiltelefon/digitalkamera och dator.

Fyra söndagar i juni (5, 12, 19, 26 juni) kl. 18.30-20.00.
Kursen är både på svenska och engelska.

Vi arbetar med programmet Pixlr som är gratis att använda för att redigera bilder. Du kommer att lära dig hur du kan ändra bilder på olika sätt, ta bort bakgrunder, lägga till fler bilder i bilden och kopiera detaljer som du kan använda till olika effekter. Vi kommer också gå igenom hur man kan bygga ett eget bildbibliotek. I slutet av lektionen visar de som vill upp sina arbeten och delar med sig av tankar och idéer. Det brukar delas många tips och tricks under dessa samtal.

Simple digital processing with free applications, build a library.
Mtrl: mobile phone/digital camera and computer.

Four Sundays in June (5, 12, 19, 26 June) 18.30-20.00.
The course is in both Swedish and English.

We will work with the free program Pixlr to edit pictures. You will learn how to change pictures in different ways, remove backgrounds, add more pictures in the picture and copy details that you can use to make effects. We will learn how to make your own library of pictures. At the end of the lesson, those who want show their work and share thoughts and ideas. There are usually many tips and tricks shared during these conversations.