Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Afrika (Tinga Tinga, masker, natur, skulptur), Asien (kalligrafi, körsbärsträd, koi fiskar), Egypten (människa/gud/djur, keramik), Mexiko (muralmålningar, ”Día de Muertos”, Mayafolket, Aztekerna).
Material: valfritt.

Fyra söndagar i mars (6, 13, 20, 27 mars) kl. 18.30-20.00.
Kursen är både på svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

Vi arbetar med att avbilda olika länders traditionella konstverk och väljer själva vilket material som ska användas. Jag kommer att visa bilder på delar av de olika områdena och ge tips på hur man kan arbeta. I slutet av lektionen visar de som vill upp sina arbeten och delar med sig av tankar och idéer. Det brukar delas många tips och tricks under dessa samtal.

Countries and traditions.
Africa (Tinga Tinga, masks, nature, sculpture), Asia (calligraphy, cherry trees, koi fish), Egypt (human/God/animal, pottery), Mexico (murals, “Día de Muertos”, Mayan, Aztecs).
Material: optional.

Four Sundays in March (6, 13, 20, 27 March) 18.30-20.00.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.

We work with depicting different countries’ traditional works of art and choose which material to use. I will show pictures of parts of the different styles and give tips on how to work with them. At the end of the lesson, those who want show their work and share thoughts and ideas. There are usually many tips and tricks shared during these conversations.