Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
395
Kom igång

Alla måndagar i oktober kl. 18.00-19.30.
Kursen är både på svenska och engelska.
Kursen är tillgänglig under kursens gång.

Vi tittar på reflektioner och spegelbilder i olika ytor och hur man kan avbilda dem. Du får sedan öva dig att skapa egna bilder med valfritt material. För nybörjare och mer vana.

Course days: Every Monday in October at 18.00-19.30.
The course is in both Swedish and English.
The course is available during the course.

We look at reflections and mirror images in different surfaces and how to depict them. You then practice creating your own images with the material of your own choise. For beginners and more experienced.