Allmänna anmälnings- och köpvillkor

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs eller liknande t. ex. webinar (samtliga kallad “kurs” nedan) samt andra köp hos Annikas Konst & Inredning. Särskilda regler och villkor kan gälla för exempelvis seminarier, workshops och längre utbildningar. Sådana särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan och gäller i förekommande fall istället för dessa allmänna anmälningsvillkor.

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs eller handla i webbutiken. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen/köparen.

 

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den kursspecifika information du får del av i kursbeskrivningen och i samband med din anmälan samt av din anmälningsbekräftelse.

 

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan via e-post. Om du saknar e-post skickas bekräftelsen med vanlig post. Om inte annat framgår av kursbeskrivningen gäller anmälningsbekräftelsen som kallelse.

Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas snarast möjligt (gäller endast i de fall där ett minimiantal finns i kursbeskrivningen).

 

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften sker i samband med kursanmälan eller på annat sätt som beskrivs i kursbeskrivningen. En annan betalningstid kan gälla vid överenskommelse. Vid utebliven eller försenad betalning äger Annikas Konst & Inredning rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

 

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att få tillbaka den kursavgift som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

 

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra ditt köp eller din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då vi bekräftat ditt köp eller din kursanmälan (ångerfristen). Eventuella returkostnader står köparen själv för.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi eventuellt har mottagit från dig förutom eventuell fraktavgift.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen. Samtycke lämnas på särskild samtyckesblankett vilken du hittar här:
http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka oss gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta Annikas Konst & Inredning.

 

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kurser efter att ångerrätten förfallit.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Annikas Konst & Inredning inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Du kan avbeställa en kurs som ännu inte startat eller icke-utförda delar av kursen genom att kontakta Annikas Konst & Inredning.

 

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

 

Studietid och kursmaterial

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår, hur många kurstillfällen kursen omfattar och vad som ingår i kursavgiften. Kursens längd anges i klocktimmar men kan anges i antalet studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 45 minuter.

Kursmaterial ingår som regel inte i kursavgiften.

 

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst, detsamma gäller om du är missnöjd med en vara. Du ska i så fall vända dig till Annikas Konst & Inredning, se under ”Kontakt”. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 

Cookie-filer

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessions cookie lagras tillfälligt i datorns minne medan du är inne på en webbsida. Sessions cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan också gå in och radera alla tidigare cookies.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte/de syften för vilket de samlades in och för att efterleva tillämpliga lagar. Ditt samtycke till sådan(a) syfte(n) fortsätter att gälla efter att vår relation med dig har avslutats.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna.

Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Genom att använda vårt kontaktformulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Insamlade personuppgifter kan inkludera:

  • ditt förnamn och efternamn;
  • din titel och ditt företags namn;
  • din hemadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inkluderat gatunamn, namn på ort eller stad, stat/provins, postnummer);
  • din e-postadress;
  • ditt telefonnummer;
  • all annan information som du tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller när du kommunicerar med oss.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att driva våra webbplatser och tjänster, tillmötesgå dina förfrågningar om information och tillhandahålla de tjänster du har begärt. Dessa användningsområden kan inkludera att tillhandahålla dig mer effektiv kundservice, göra webbplatserna eller tjänsterna lättare att använda genom att du slipper ange samma uppgifter på nytt, genomföra analys avsedd att förbättra våra produkter, tjänster och lösningar och visa innehåll som är anpassad efter dina intressen och preferenser i enlighet med tillämplig lag.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka vissa obligatoriska meddelanden såsom bokningsmeddelanden, betalningsinformation, information och frågor som rör ditt ärende hos oss samt andra meddelanden som kan vara behövliga i hanteringen av ditt ärende.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för begränsningar som följer av lag eller avtal samt rimligt varsel. Om du vill återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på kontakt@konst-inredning.se. Vi kommer att informera dig om innebörden av att återkalla samtycke.

Hur vi skyddar din information.

Vi tar det förtroende som du visar oss på allvar. För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller ändring av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder. Den fysiska säkerheten är utformad för att förebygga obehörig åtkomst till databasutrustning och dokument i pappersform.